Huurprijscheck en punten

WOZ-waarde als onderdeel van uw huurprijs

Huurt u een sociale huurwoning en heeft u een verschil van mening met uw verhuurder over de huurprijs? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de hoogte van de huurprijs te beoordelen. Een onderzoeker van de Huurcommissie maakt een puntentelling van de woonruimte. Daarbij telt ook de WOZ-waarde mee. Lees hier wat wij doen als er geen of geen goede WOZ-waarde van uw woning is.

Er is geen WOZ-waarde van uw woning

 1. Uw woning is een nieuwbouwwoning of uw woning is ontstaan door bijvoorbeeld een kantoor of school te verbouwen. Daardoor is er nog geen WOZ-waarde.
  Wij wachten dan op de WOZ-beschikking van de gemeente van volgend jaar. Die WOZ-waarde rekenen wij terug naar het jaar dat nodig is.

  Een voorbeeld: U heeft ons op 1 oktober 2022 gevraagd om de huurprijs bij uw nieuwe contract te beoordelen. Uw huurcontract is ingegaan op 1 juli 2022. Wij hebben dan de WOZ-beschikking uit 2022 nodig, want daarin staat de WOZ-waarde die geldt voor 2022. Is die er niet? Dan wachten we op de WOZ-beschikking die u in januari 2023 van uw gemeente ontvangt. Wij rekenen dan terug naar de WOZ-waarde van een jaar eerder, in dit voorbeeld 2022.
   
 2. Uw woning was een onderdeel van een grotere woning. Dat noemen we een gesplitste woning. Of andersom: uw woning is ontstaan door 2 of meer woningen samen te voegen. Wij nemen dan de WOZ-waarde van de oude situatie (dus voor de splitsing of samenvoeging) en berekenen daarmee de WOZ-waarde van uw woning van nu. We doen dit alleen wanneer deze manier van berekenen een goede WOZ-waarde oplevert. Heeft uw verhuurder na de splitsing of samenvoeging de waarde van uw huurwoning al op een andere, betere manier bepaald? Dan gebruiken we die waarde.
  Lukt het op deze manier niet om een goede WOZ-waarde te berekenen? Dan geven we als laatste redmiddel de verhuurder opdracht om een taxateur de WOZ-waarde te laten bepalen. De verhuurder betaalt de kosten hiervan.

De WOZ-waarde van uw woning voldoet niet

 1. Uw huurwoning is een nieuwbouwwoning of uw woning is ontstaan door bijvoorbeeld een kantoor of school te verbouwen. De WOZ-waarde die bekend is, is de waarde van de woning in aanbouw. Die waarde klopt niet meer als de woning inmiddels af is.
  Wij rekenen dan de WOZ-waarde om naar de waarde waarbij de woning helemaal af is.
 2. De WOZ-waarde van uw woning is niet op de juiste datum vastgesteld. Bijvoorbeeld: er is wel een WOZ-waarde voor 2022, maar wij hebben de WOZ-waarde voor 2021 nodig.
  Wij rekenen dan de WOZ-waarde terug naar de datum die nodig is.

Bent u verhuurder: WOZ-waarde als onderdeel van de huurprijs.