Huurprijscheck onzelfstandige woonruimte

Deze Huurprijscheck geeft u een goede inschatting van de maximale huurprijs van een onzelfstandige woonruimte. Voor de berekening van het puntenaantal beantwoordt u diverse vragen over bijvoorbeeld oppervlakte en voorzieningen. Als resultaat ziet u hoeveel punten dit oplevert voor de woning. Dit puntentotaal bepaalt de maximale (kale) huurprijs voor een onzelfstandige woning. 

Heeft u vragen over de Huurprijscheck, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer 0800 - 488 72 43. 

Let op
Met de Huurprijscheck kunt u het puntentotaal van een woning nauwkeurig berekenen. Maar door meetfouten of interpretatieverschillen kan de uitkomst afwijken van een puntentelling van de Huurcommissie. U kunt aan de uitkomst dan ook geen rechten ontlenen.