Huurprijscheck onzelfstandige woonruimte

Met deze Huurprijscheck kunt u een goede inschatting krijgen van de maximale huurprijs van een onzelfstandige woonruimte. Voor de berekening van het puntenaantal beantwoordt u diverse vragen over bijvoorbeeld oppervlakte en voorzieningen. Als resultaat ziet u hoeveel punten dit oplevert. Dit puntentotaal bepaalt de maximale (kale) huurprijs die wettelijk is toegestaan voor een onzelfstandige woning. De verhuurder mag geen hogere huurprijs vragen, een lagere huurprijs is wel toegestaan.

De Huurprijscheck is een hulpmiddel welke de Huurcommissie heeft ontwikkeld in samenwerking met de Woonbond (de landelijke belangenvereniging van huurders) en Vastgoed Belang (vereniging van particuliere beleggers in vastgoed).

Meer informatie
Meer informatie over het puntensysteem vindt u op de pagina Huurprijscheck onzelfstandige woonruimte.
Heeft u vragen over de Huurprijscheck, neem dan contact met ons op.

Let op: Met de Huurprijscheck kunt u het puntentotaal van een woning nauwkeurig berekenen. Maar door meetfouten of interpretatieverschillen kan de uitkomst afwijken van een puntentelling die is opgesteld door de Huurcommissie. U kunt aan de uitkomst dan ook geen rechten ontlenen. In het beleidsboek waarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte staat precies beschreven hoe de Huurcommissie de puntentelling toepast. U kunt dit beleidsboek vinden in het document Gebreken en beleidsboeken.