Huurprijscheck zelfstandige woonruimte

De Huurprijscheck geeft u een goed beeld van de maximale huurprijs van een zelfstandige woonruimte. Voor de berekening van het puntenaantal beantwoordt u vragen over bijvoorbeeld oppervlakte, voorzieningen en verwarming. Als resultaat ziet u hoeveel punten dit oplevert. Dit puntentotaal bepaalt de maximale (kale) huurprijs die wettelijk is toegestaan voor de woning. 

Ook voor een studio (eenkamerwoning) kunt u de Huurprijscheck invullen. 

Vragen? 
Heeft u vragen over de Huurprijscheck, neem dan contact met ons op via 0800 - 488 72 43 of via het contactformulier

Let op! 
Met de Huurprijscheck kunt u het puntentotaal van een woning nauwkeurig berekenen. Maar door meetfouten of interpretatieverschillen kan de uitkomst afwijken van de punten die de Huurcommissie berekent. U kunt aan de uitkomst dan ook geen rechten ontlenen.  

In het beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte staat beschreven hoe de Huurcommissie de puntentelling toepast.